Företagsförmedling

Företagsförmedling

Företagsförmedlingar finns idag runt om i hela landet och deras huvuduppgift är att hjälpa dig att sälja, köpa och värdera ett företag. Med hjälp av en kvalificerad företagsförmedlare blir hela överlåtelseprocessen mycket enklare och du kan känna dig trygg och säker på att allting går rätt till. Att anlita företagsförmedlare blir mer och mer vanligt och idag går det att hitta förmedlare som är insatta i de allra flesta branscher. Läs vidare på den här sidan för att ta reda på vad en företagsförmedling är och vad du kan förvänta dig av din företagsförmedlare.

Vad är en företagsförmedling?

En företagsförmedling är ett företag som specialiserat sig på ämnen som rör försäljning av företag. De hjälper dig att värdera ditt företag, hjälper till med prissättningen, marknadsför företaget, hittar köpare, hjälper dig att förhandla och genomföra en affär och mycket mer. De fungerar alltså i princip på samma sätt som en fastighetsmäklarfirma. Den enda påtagliga skillnaden är att de arbetar med försäljning av företag istället för fastigheter. Att företagsägare sköter försäljningen av sitt företag via en företagsförmedling har blivit allt vanligare den senaste tiden.

Många av 40-talisterna går i pension och det är inte längre lika vanligt att barnen vill ta över företaget. För att hitta en seriös köpare som kan hålla verksamheten vid liv tar säljarna hjälp av professionella förmedlare som sköter större delen av processen. Företagsförmedlingar anlitas vanligtvis när det är frågan om stora företag, men kan också hjälpa till vid försäljningar av mindre bolag. En annan tjänst som företagsförmedlingar erbjuder är företagsvärdering, vilket innebär att man räknar ut ett företags nuvärde. Denna tjänst ingår ofta i när man anlitar en företagsförmedlare, men den kan också beställas enskilt av vem som helst som är intresserad av ett visst företags värde.

Vad gör en företagsförmedlare?

En företagsförmedlare, eller företagsmäklare som man ofta kallar det, är en person som arbetar med att hitta potentiella köpare åt en person som har planer på att sälja sitt företag. Företagsförmedlaren kan även anlitas av en köpare som är intresserad av att bli företagsägare och vill ha hjälp med att hitta ett företag att ta över. Förmedlaren erbjuder dessutom professionell rådgivning både för säljare och köpare. Vid ett företagsförvärv finns det många som vill veta  hur mycket företaget är värt och detta är ytterligare en uppgift som företagsförmedlaren tar hand om.

Både köparen och säljaren samt banken (vid eventuell låneansökning) har ett intresse av det exakta uppskattade nuvärdet av företaget. Med hjälp av kvalificerade uträkningar och analyser tar mäklaren fram ett uppskattast nuvärde för företaget. Detta hjälper säljaren att sätta ett rimligt pris på sin verksamhet vid försäljning. Företagsförmedlaren hjälper säljaren att marknadsföra företaget och letar upp potentiella intressenter som letar efter nya förvärv. Förmedlaren som arbetar inom denna bransch varje dag har de rätta kontakterna samt tillgång till register där intressenter finns listade. Det är alltså mycket lättare för en företagsförmedlare att hitta den rätta köparen till företaget än om säljaren själv skulle börja leta runt.

När mäklaren funnit intressanta köpare så presenteras dessa för säljaren och de får komma på visning av företaget. Företagsmäklaren ger säljaren råd ända fram till dess att affären och överlåtelsen är klar. Det sker ofta en förhandling om priset innan affären slutförs och detta sköter ofta förmedlaren åt säljaren.

Vem kan anlita en företagsförmedlare?

Alla företagsägare som går i säljtankar kan anlita en företagsförmedlare. Vid försäljning av väldigt små företag brukar säljaren sköta försäljningen och överlåtelsen på egen hand. Däremot rekommenderas det alltid att gå via en företagsförmedling vid försäljning av mellanstora och stora företag. Att få professionell hjälp av en marknadskunnig person är alltid ett säkrare kort. En företagsförmedlare har lång erfarenhet och kan bidra med en hel del till säljarens fördel. Även köpare kan anlita företagsförmedlare. Om du går i tankar på att bli företagsägare men inte har lust att gå igenom den första tuffa tiden av grundandet av ett företag så kan du istället köpa ett färdigetablerat företag.

Företagsförmedlaren hjälper dig då att hitta ett företag som uppfyller dina önskemål och hjälper dig att förhandla pris och köpvillkor. Som tidigare nämnt utför företagsförmedlaren dessutom företagsvärderingar. En företagsvärdering kan beställas av vem som helst som är intresserad av ett företags värde. Oftast är det säljaren själv som vill veta det uppskattade värdet av sitt företag vid försäljning, men även köparen brukar vilja ha en noggrant uträknad uppskattning av företaget. Dessutom kan en företagsvärdering efterfrågas vid ansökning av banklån. För att banken ska godkänna ett lån vill de veta att företagets ekonomiska framtid uppfyller de krav som ställs vid låntagande. För att göra en företagsvärdering behöver mäklaren endast företagets namn och organisationsnummer.

Fördelar med företagsförmedling

Det finns många fördelar med att sköta försäljningen av ditt företag via en företagsförmedling. Överlåtelseprocessen är ofta en väldigt lång process och det är inte ovanligt att den tar upp till ett år eller längre. Genom att ha en företagsförmedlare som tar hand om processen kan du i lugn och ro fokusera på vad som är viktigt för din verksamhet medan den fortfarande är din. En annan betydelsefull fördel som redan nämnts i denna text är förstås värderingen av företaget. Att känna till företags riktiga värde kan vara mycket värdefullt och underlättar samtidigt prissättning samt motiveringen av priset för den potentiella köparen. Ytterligare en fördel med företagsförmedlare är att personen har en mycket god marknadskännedom eftersom han eller hon arbetar med detta varje dag. Förmedlaren är utbildad till att sälja företag och har goda kontakter inom flera olika branscher.

En företagsförmedlare är dessutom expert på att bedöma om en potentiell köpare har vad som krävs för att ta över ditt företag. De intressenter som presenteras för dig är alltså endast sådana personer som faktiskt är goda kandidater och har god potential att driva vidare och utveckla företaget. En annan fördel med företagsförmedlaren är att denne har tystnadsplikt och sköter försäljningen mycket diskret om så önskas. Förmedlaren kan marknadsföra ditt företag och beskriva dess verksamhet utan att avslöja dess identitet innan en potentiell köpare har hittats.

Företagsvärdering

Företagsvärderingen har en stor vikt vid både försäljning och köp av företag. Både säljaren och köparen är nyfikna på företagets aktuella värde. Den uppskattade värderingen underlättar överenskommelsen av priset på företaget. Det finns många olika metoder att använda för att uppskatta ett företags värde, men de allra vanligaste som används är avkastningsvärdering, jämförande värdering och substansvärdering. Dessa tre huvudmetoder har visat sig ge mycket pålitliga resultat och används ofta av professionella företagsförmedlare.

Man brukar säga att ett företag är värt omkring tre till åtta gånger den årliga vinsten. Siffrorna varierar förstås beroende på företagets storlek och inriktning. Med hjälp av metoden avkastningsvärdering kan man uppskatta ett företags kassaflöde över en tid. En mycket populär modell av denna metod är DCF-modellen. Denna modell anses vara det korrekta sättet att värdera ett företag rent teoretiskt. Enkelt förklarat går DCF-modellen ut på att uppskatta en verksamhets framtida kassaflöde och diskontera det till ett så kallat nuvärde.

Man använder ofta avkastningsvärdering för att värdera företag som har stor potential men som saknar tillgångar och finansiell historia. Jämförande värdering känner många till vid namnet multipelvärdering. Denna metod är mycket vanlig vid värdering av börsnoterade företag och används för att jämföra ett företag med andra liknande företag som redan är värderade. Vid substansvärdering är det företagets egna kapital som lägger basen för det nuvarande värdet. Metoden bygger alltså mest på historiska finansiella redovisningar, till skillnad från avkastningsmetoden som fokuserar mer på framtida avkastningar.