Företagsförmedling

Företagsförmedling Stockholm

Hitta rätt köpare och säljare

Det är en utmaning att sälja företag och en satsning att förvärva ett, men som tur är finns det proffs som jobbar med företagsförmedling. Det finns alltid en risk när man köper ett företag och man får göra sina egna beräkningar för att komma fram till om det pris som gäller har grund. Den som vill köpa ett företag står i färd med att ta över någonting som vederbörande aldrig haft inblick i. Om allting fungerar som det gör på grund av ägaren eller på grund av den struktur som byggts upp, är svårt att veta för den som vill köpa. Dock kan man få bra hjälp och stor säkerhet ifall man väljer att göra sina affärer genom en företagsförmedlare. Den som jobbar inom företagsförmedling i Stockholm och på andra orter, har ett rykte att tänka på och en erfarenhet som borgar för korrekt värdering. I vilket fall om samma person också arbetar med företagsvärdering i samma region.

Det är inte ovanligt att man köper och säljer företag utan att ha någon mellanman eller mäklare. Dock är det allt vanligare att den ena eller andra parten vill ha lite stöd i processen det innebär.

Sälja företag

När man kommit fram till att man skall sälja sitt företag på öppna marknaden, är det viktigt att först ha gått igenom allting och att man värderat företaget utifrån alla de parametrar som finns att utgå ifrån. För börsnoterade företag finns en stark grund att stå på då man kan se rörligheten på aktiekurserna. Dock är detta inte någonting som säger allt om vad ett företag är värd i långa loppet. När det gäller onoterade företag har man en utmaning på så vis att man behöver visa upp sitt företag från sin bästa och ärligaste sida. Kanske har man tidigare förbättrat eller förvärrat resultatet i syfte att hålla nere skatten så mycket som möjligt. Detta är någonting man får vara öppen med och väga in i sina beräkningar.

Det är svårt att göra en rättvis bedömning av ett eget företag och att ta in någon som kan hjälpa till med uppgiften är ofta gynnsamt. Samma person kan många gånger agera företagsförmedlare och hitta den köpare man annars inte skulle mött. Det finns en rad företagsförmedlare i Stockholm med omnejd och det är viktigt att man väljer med omsorg. Det är inte alltid man kan räkna med bästa service även om man gärna vill tänka på detta sätt.

Rätt mellanhand

Det är inte ovanligt att man som säljare av en verksamhet kan ha svårt att få kontakt med eventuella köpare. Kort sagt kan man aldrig veta vem som vill köpa och inte. Att sitta och ringa runt och att på måfå skicka ut förfrågningar till bolag i landet, är någonting som inte alltid ger resultat. Vid kontakt med en erfaren företagsförmedlare i Stockholm, kan man däremot få en direkt tillgång till personer som är intresserade!

Det finns en säkerhet och trygghet som kommer i och med att man använder en företagsförmedlare som har koll på branschen och som vet vad bolag är värda. När en utomstående person, som har båda parter som klienter, värderar ett företag tas allt med och inget lämnas vind för våg. Detta är någonting som båda parter vinner på. Den som skall köpa kan få en klar och tydlig förklaring av hur värderingen gått till, för att sedan acceptera eller komma med förslag på ändringar. Det är inte alltid en snabb och enkel affär när man skall köpa och sälja företag. Istället är det någonting som tar en hel del tid och som man aldrig kan vara helt säker på innan dess att båda parter skrivit under alla överenskommelser.

Exitpartner – Företagsförmedling i Stockholm

Söker man efter företagsförmedling i Stockholm är Exitpartner en aktör med lång erfarenhet och stor kompetens. Man jobbar med konsulter över hela landet och kan ta på sig uppdrag som rör allt ifrån analys och värdering av företag, till förmedling av företag, eller agera företagsmäklare och projektleda jobbet. Det finns ett stort värde i att sätta en prislapp på företaget även i perioder då man inte har tänkt sälja. Detta pris kan ligga till grund för satsningar man vill göra och kan dessutom indikera vad man kan förbättra för att omsättningen skall kunna stiga och värdet på verksamheten öka.

Ett första och förutsättningslöst möte är alltid gratis för den som vill komma in i hur man jobbar och för att se om det finns en vinning att ta hjälp av kompetensen hos Exitpartner. Vill man göra en analys och värdering av företaget får man full insyn i allt som görs för att kunna vara med och lära sig längs vägen. Det finns många kunder som kan vittna om lyckade affärer och den som en gång varit hos Exitpartner kan många gånger komma tillbaks vid värdering, försäljning eller kort och gott för en uppföljning och analys om hur man kan förbättra.