Företagsförmedling

Köpa företag

Förvärv av aktiv verksamhet. Företag köps och säljs oavbrutet och det finns många som tjänar sitt uppehälle genom att göra lyckade företagsaffärer. Dock är det inte någonting som är lämpligt för alla att syssla med. När man ger sig in i köp och försäljning av företag, finns det en hel del man skall känna till för att man inte skall råka ut för en riktig blåsning. Även om allting som finns i dokumentationen stämmer, kan det många gånger vara en friserad verklighet som kanske inte lyfter fram sådant som ställer verksamheten i sämre dager. En oberoende företagsvärdering kan därför vara högst relevant för att båda parter skall känna sig till freds med affären.

Köpa företag steg för steg

Även om företagsförvärv är någonting med en rad variabler och en komplex fråga som man inte kan ta med en klackspark, finns det vissa saker man kan ha som checklista för att man skall lyckas göra en nykter deal utan överraskningar. Det mesta handlar om förarbetet och hur man skall värdera verksamheten. Dock skall man komma ihåg att den värdering som görs, inte på något sätt bör vara det som avgör köpeskillingen! Den som har en större plan med förvärvet och som vill köpa ett specifikt företag i syfte att eliminera konkurrens, bredda kund-segmentet eller kunna positionera sig gentemot nya marknader för att nå större genomslag, kan vinna på att betala ett pris som är högre än vad en opartisk värdering anger som nivå för affären. Allt handlar om vem som köper och om vad det skall resultera i.

Här kommer några punkter som dock kan vara bra att ha i åtanke när man skall köpa företag.

 • Begär ut all information som finns tillgänglig
  Det kan handla om broschyrer, säljmaterial, siffror och statistik, samarbeten etc. Mycket av detta är enkelt att få titta på även innan man anmält sitt intresse för köp.
 • Resultat
  När man ser på bolagets resultat kan man vara extra försiktig. Vid köp av mindre företag är det inte ovanligt att resultatet verkar lägre än det egentligen är. Av skatteorsaker kan man vilja göra allt man kan för att hålla nere resultatet och i andra situationer kan man välja att blåsa upp detsamma. Man kan därför anta att den kalkyl man får fram anger en generell nivå och kanske inte realiteten.
 • Avtal
  Om det finns avtal med kunder eller aktuella samarbeten kan omsättningen säkras en hel del redan vid övergången. Titta på hur villkoren ser ut och vad man kan göra med dessa.
 • Strategi
  Det är inte ovanligt att säljaren har en plan för hur de skall gå vidare med företaget om de inte lyckas sälja. Denna strategi bygger på branschkunskap och erfarenhet vilket gör att den blir en nyckel för köparen av den verksamhet som är aktuell.
 • Räkna hem affären själv
  Även om man kan vilja se en hem-räkning av satsat kapital så fort som möjligt, är det naivt att endast se till förvärvet om bolaget skall ingå i ett sammanhang. Rör det sig om ett köp av företag där man skall ta över driften av verksamheten och få denna att stå på egna ben, är det givetvis självklart så att man bör kunna räkna hem affären endast utifrån dess omsättning och resultat. Har man större planer med förvärvet, kan man se det ur ett helhetsperspektiv och räkna på hur snart tillskottet resulterat i återbetalning av köpeskilling sett ur hela företagsgruppen eller affärsplanen för de olika företag man driver.Vill man låsa en hel marknad och få bort konkurrens, kan vinningen ligga i att ens tidigare företag ökar sitt resultat vilket bidrar till att köpet är gynnsamt.

Snabbt avslut

I regel skall säljaren ta hand om verksamheten precis som innan, ända fram till dess att en ny ägare finns. Dock är det en aspekt av det hela som har med mänsklig vana och inställning att skaffa. Den som vet om att företaget skall säljas, tappar ofta driv och styrfart vilket kan resultera i att det reella värdet minskar ju längre tid som går åt till förhandling och övergång till köparen.

Genom att snabbt nå ett avslut och skaka hand om övergången av verksamheten, kan man bibehålla värdet intakt i större utsträckning. Dessutom kan man slippa allt för seg budgivning som drar upp priset till för hög nivå.

Träffa avtal

När man väl kommit fram till en summa för vilken man skall köpa företaget i fråga, kan det finnas skilda tankar om vad avtalet skall innehålla. En viss tid för karantän är inte ovanligt och alla tillgångar och dokument skall givetvis följa köpet. Pengar som förvärvats innan försäljningsdatum behåller i allmänhet säljaren medan köpare inte tar över skulder. Detta är dock någonting som kan variera stort då man i vissa lägen önskar köpa förlustbolag.