Företagsförmedling

Sälja företag i rätt tid

När man skall sälja företag är det viktigt att man är ute i god tid för att man skall kunna få ut så hög köpeskilling som möjligt. Det är också viktigt att man når ut till rätt köpare och i en period då vederbörande kan ha intresse av att anskaffa bolaget man har ute till försäljning. Det kan många gånger röra sig om ett arbete som kan ta upp till ett år, och innan man har kommit fram till den punkt då man kan gå ut till potentiella köpare och presentera verksamheten som skall avyttras, är det en hel del saker man skall ta tag i.

Vill man vara säker på att man får ut så mycket som möjligt och att det blir en affär som båda parter kan känna sig nöjda med, bör allt arbete göras grundligt. Några timmars extraarbete för att få ordning på eventuella nya affärsområden, kan betala sig flera gånger om ifall man bara identifierar vad som behöver göras och lägger den kraft som förutsätts för att man skall lyckas nå det mål man önskar. Att ta in någon expert och sakkunnig är ofta en bra idé som kan innebära en hel del vinst även om vederbörande skall ha sin procent av den totala vinsten.

Värdering

Det är viktigt att ha allting i ordning när man nått fram till den punkt då man skall bege sig ut och visa upp det företag som är till salu. Det kan snabbt gå åt fel håll om man inte har alla siffror klart för sig. Rör det sig om lite större belopp är det oerhört viktigt att man kan visa bokföring och resultat långt bakåt i tiden i och med att detta kan ge en bild till köparen om vad han eller hon kan förvänta sig. Det blir alltid en kort nedåtgång i samband med att man köper in sig på ett nytt område och det är viktigt att ha marginal för att klara introduktionsfasen som håller i sig till dess man kommit fram till vad som behöver göras för att hålla allting igång.

Värderingen av bolaget handlar oftast om vad för resultat man kan förvänta sig och vad som finns i from av avtal, relationer, lager och underlag. Dock är det inte alltid man kan gå blint på företagets vinst eller omsättning. Det kan finnas immateriella tillgångar och potentiella vinster som är tillräckligt påtagliga för att de skall räknas in i värderingen även om det inte rör sig om frågor som direkt omsätter och drar in pengar.

Den som har erfarenhet av företagsförsäljning kan hjälpa till att lägga fram informationen om företaget och om någonting skulle kännas tunt eller kanske till och med bristfälligt, kan en sådan person hjälpa till och städa upp allting för att den eventuelle köparen skall kunna bilda sig en uppfattning som inte bara bygger på lösa tankar utan på solid information. För de allra flesta är det bra om man kan få hjälp av en företagsmäklare med ett antal år bakom sig. Detta brukar snabbt visa sig vara en utomordentlig investering.